วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ชาวฮาเลย์ชมรม Immortal Thailand นัดรวมพลคนไบค์เกอร์และกลุ่ม Harley-Davidson กว่า 800 คัน นําโดยตํานานอินทรีย์อมตะ ครบรอบ 30 ปี กลุ่ม IMMORTALS THAILAND  และพี่น้องกลุ่มฮาเล่ย์ทั่วประเทศ รวมตัวกันเพื่อแปรขบวนอักษร “LONG LIVE THE KING 10” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ชาวฮาเลย์ร่วมขบวนแปรอักษร ‘LONG LIVE THE KING 10’

25 มิ.ย.2566- ชมรมพี่ใหญ่ของเรา..ตำนานอินทรีย์อมตะ ครบรอบ 30 ปี กลุ่ม IMMORTALS THAILAND กับ พี่น้องผองเพื่อนกลุ่มฮาเลย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการรวมตัวกลุ่มฮาเล่ย์และไบค์เกอร์มากที่สุดในประเทศไทย นำขบวนรถฮาเล่ย์และไบค์เกอร์กว่า 800 คัน เข้าร่วมแปรขบวนอักษรเฉลิมพระเกียรติ ภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น (ดินแดง)

นายสันธยา โพธิ์เกตุ ประธานชมรม Immortal Thailand กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการนัดรวมพลคนไบค์เกอร์และกลุ่มHarley-Davidson กว่า 800 คัน นําโดยตํานานอินทรีย์อมตะ ครบรอบ 30 ปี กลุ่ม IMMORTALS THAILAND  และพี่น้องกลุ่มฮาเล่ย์ทั่วประเทศ รวมตัวกันเพื่อแปรขบวนอักษร “LONG LIVE THE KING 10” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

โดยได้มีการรวมตัวกันที่บริเวณลานคนเมือง เสาชิงช้า ในเวลา 08.00 น. เพื่อลงทะเบียนผู้ร่วมงานพร้อมรับเสื้อยืดคนละ 1 ตัว จากนั้นในเวลา 10.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากบานคนเมืองไปยัง สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งปฏิบัติตามกฎจรจาและเริ่มแปรขบวนอักษรในเวลา 12.30 น. หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 16.00 น. และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในเวลา 17.00 น. และมีการแสดงคอนเสิตร์และจบกิจกรรมทั้งหมดในเวลา 20.00 น.

“กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมของเราอยู่แล้ว ซึ่งทํากันมาหลายครั้งและครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 30 ของกลุ่ม IMMORTALS THAILAND ประกอบกับเดือนหน้าในวันที่ 29 ก.ค. เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่10)”

ความสำคัญของวันที่ 28 กรกฎาคม

วันที่ 28 กรกฎาคม คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา(คำสามัญ: วันเกิด) รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม และถือเป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

พระราชประวัติ ร.10

 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
 • ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ทรงเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและทรงรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร) คณะการศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 • หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับขึ้นทรงราชย์
 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 16 น. ปวงชนชาวไทยทั้งผอง ต่างปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ ห้อง UPPER MAIN CR.M (ห้อง วปร.) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาทเสด็จ ขึ้นทรงราชย์เป็นรัชกาลที่ 10
 • พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาและ กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็น ไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎ มนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งปวง”

การทุ่มเทพระวรกายปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดยมิทรงว่างเว้นของพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร  สมดั่งพระราช ปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษาต่อยอด สมเด็จพระบรมชนกนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระราชกรณียกิจ ร.10

 • พระราชกรณียกิจด้านการทหารและการบิน

ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงมีพระประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูง ทรงรับราชการทหารในตำแหน่งต่าง ๆ และพระองค์ยังทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ

 • พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งพระองค์ยังทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้าง “มูลนิธิกาญจนบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้

 • พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร นอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ

 • พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนมิตรประเทศ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังผู้นำประเทศต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ

 • พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ – Bike for Mom” และ “ปั่นเพื่อพ่อ – Bike for Dad” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพในการร่วมออกกำลังกาย แสดงพลังความสามัคคีของชาวไทยทั่วประเทศ

 • พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ตัวอย่างกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิยมปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ได้แก่

 • ลงนามถวายพระพร ทั้งในสถานที่และออนไลน์
 • ทำบุญตักบาตร
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • ร่วมบริจาคโลหิต

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ที่มาของบทความ

 

ติดตามอ่านข่าวทั่วไปได้ที่  contestedstreets.com

สนับสนุนโดย  ufabet369